Blog

Black Friday Rüzgârı

Kasım ayının başlarında başlayan, hatta Ekim ayının sonları gelir gelmez televizyon reklamlarında, internet sitelerinde, sosyal medya dünyasında, billboard reklamlarında, otobüs – minibüs duraklarında yoğun şekilde reklam kampanyası görülür. İnternet kullanıcılarına büyük avantajlar sunan, Black Friday dönemine yönelik yürütülen duyurular firmaların yapmış oldukları büyük indirimleri müjdelemektedir. Bu, işin tüketiciler tarafından görünen kısmıdır. Ancak Black Friday yalnızca tüketiciler adına değil ticari işletmeler adına da önemli olan ve değerlendirilmesi gereken dönemi ifade eder. Black Friday dönemine hazırlıklı olarak girmek, hedefe yönelik çalışmalar yürütmek, dikkat çeken kampanyalar yürütmek satışları büyük oranlarda artırabilir.

Black Friday 2021 yılında 26 Kasım Cuma tarihine denk gelmektedir.

Black Friday Nedir?

Black Friday kavramının Türkçeye geçmiş karşılığı Kara Cuma ifadesidir. Kara Cuma, tarihsel olarak her yıl Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma gününü tanımlamaktadır. Bu özel gün, 1930’lu senelerden bugünlere kadar Amerikan kültürüne yerleşmiş olan Noel alışverişinin başlangıcını ifade etmektedir. İzlenen filmlerden ya da dizilerden bu alışveriş döneminin Amerikan kültüründe ne derece önemli olduğuna aşinayız. 

Black Friday ifadesinin ilk kullanımı 1961 yılındadır. 1961 yılı, Şükran Günü ardından ABD’nin Philadelphia şehrinde alışveriş yapmak için dışarı çıkan insanlar, o güne kadar görülmeyen bir oranda araç ve yaya trafiğine neden olmuşlardır. Şehrin güvenlik güçleri bu yoğunluğun yaratmış olduğu karışıklığı Black Friday olarak tanımlayınca bu terim de ortaya çıkmış oldu. Başta olumsuzluğu ifade eden bu kavram, zamanla pek çok perakende şirketinin durumu sahiplenmesi ve kampanya formu yaratmasıyla bugün bildiğimiz anlamını kazanmıştır.

Yapılan indirimler ve mağazaların her zamanki açılış saatlerinden daha erken açılması gibi etkenler Black Friday geleneğinin yaygınlaşmasına önayak olmuştur. Bu tarih, Amerika’da 2000’li senelerin başından beri en fazla alışveriş yapılan gün şeklinde kayıtlara geçmiştir. Amerika’da başlayan bu alışveriş furyası zaman içerisinde elbette ki kaçınılmaz olarak bütün dünyayı etkisi altına almış ve bir çılgınlığa dönüşmüştür.

Bu sene 26 Kasım tarihinde düzenlenecek Black Friday, dijitalleşmenin yadsınamayacak derecede etkili olduğu günümüzün şartlarında e-ticaret dünyası için de fazlası ile önemli bir hâle gelmiştir. Bu süreç klasik kalıpları aşmış ve alışveriş sitelerini kapsamına almıştır. 

E-Ticaret Siteleri Black Friday’e Nasıl Hazırlanmalıdır?

Black Friday dönemi, e-ticaret sitelerinin yıl içerisinde en yoğun olduğu dönemlerin başında gelmektedir. Çok boyutlu ve bütünlük sahibi bir e-ticaret kampanyası yönetimi yaparak bu yoğun dönemi çok büyük bir avantaja çevirmek mümkündür. Bunun için göz önünde bulundurulması gereken belli konular vardır.

E-Ticaret Altyapısını Oluşturmak

İnternet sitesi, bu dönem boyunca daha önce görülmemiş ziyaretçi sayısına ulaşabilir. Sağlam olmayan bir e-ticaret altyapısı artış gösteren bu trafiğe cevap verme aşamasında zorlanabilir. Bundan dolayı kullanıcılar web sitesine ulaşmakta veya ürün sayfalarını gezmekte problem yaşayabilirler. Bu yoğunluk, e-ticaret sitesini kurma aşamasında öngörülemeyebilir ancak Black Friday’in sağlayacağı imkânlardan yararlanabilmek için güçlü bir altyapı şarttır.

Kampanya Öncesinde İletişim Bilgisi Toplamak

E-posta bültenleri, müşterilere ulaşmak adına pratik ve etkili olan yollardan birisidir. E-posta kutusuna düşen Kara Cuma fırsatı başlığını taşıyan bir posta, satın alma noktasında ciddi oranda tetikleyicidir. Kampanya yoğunluğunun arttığı bu süreç için müşteri bilgilerini öncesinde toplamak işleri oldukça kolaylaştıracaktır.

Reklam Stratejisi Belirlemek

Kampanya dönemleri için reklam stratejileri düzenlemek kampanya sürecinde sağlanacak başarı ile doğrudan ilişki içindedir. Ulaşılmak istenen kitleye dair şekillendirilen reklam çalışmaları, yapılan indirimler ile ve diğer kampanyalar ile birleştiğinde etkili sonuçlar elde edilir. Bundan dolayı Kara Cuma öncesinde yol haritasını çizmek ve strateji uygulamak oldukça önemlidir.

Sosyal Medyayı Aktif Kullanmak

Sosyal medya, hayatın değişmez bir parçası hâline gelmiştir. Buna bağlı kalarak reklam ile tanıtım için oldukça kullanışlı bir mecra olmuştur. Son dönemde yapılan e-ticaret pazarlama alanındaki trendler bunu doğrulamaktadır. Black Friday dönemine ait kampanyaların sosyal medya mecralarından duyurulması hedef kitleyi bu kampanyalardan haberdar yapar ve istenilen satış rakamlarına ulaşmayı kolaylaştırır.

Stokları Kontrol Etmek

Black Friday döneminde daha önce ulaşılmayan ya da tahmin edilemeyen satış rakamlarını görmek mümkün hâle gelir. Bundan dolayı stokları kontrol ederek ve kampanya kapsamında olan ürünleri de bu doğrultuda belirleyerek yaşanabilecek olası stok sorunlarının önüne geçmek gerekir.