Blog

Depo yönetimi diğer bir deyişle depo yönetimi nasıl olmalıdır, depo düzenleme tekniklerinde neye dikkat edilmelidir, depolarda raf düzeni nasıl olmalıdır… Özet olarak depo ile ilgili işlerin süreçleri ve depo kurallarına ilişkin bilgilendirmeleri bu içeriğimizde ele alacağız.

E-ticarete yeni atılanların bilmesi gereken konulardan birisi de stok ve depo yönetimidir. Depo ve stok yönetiminin iyi şekilde yapılabilmesi ve e-ticaret sitesi ile uyumlu olarak çalışması olması muhtemel olabilen yanlış siparişleri engellemiş olacaktır. 

Stoğu bulunmayan ürünlerin site üstünde görünmesi veya düzensiz bir depo yönetiminin olması işleri aksatabilir. Yaşanmakta olan tüm bu olumsuzlukların müşterilere yansıması marka bilinirliğine ve güvenilirliğine zarar verir. Bu da daha büyük olan sorunlara yol açar. 

Sipariş Edilen ve Teslim Alınan Ürün Adetlerinde Kontrol Sağlanmalıdır

Satılan ürünlerin üretimini yapan kişi değilseniz yani bu ürünler başka toptancılardan tedarik ediliyorsa ediliyorsa sipariş edilen ve teslim alınan ürünlerin adetleri karşılaştırılmalıdır. Önce bununla işe başlanabilir. 

Büyük hacimli olan ürün alımlarında talep edilen ürün sayısından farklı teslimat gerçekleşebilmektedir. Bu noktada stoğa fazla ya da eksik mal geçmiş olabilir. Deponun yönetimi sırasında bu ürünlerin de adetleri kontrol edilmelidir ve bu karışıklıkların önüne geçilmelidir.

Bu kontroller yapılmadığında, eldeki ürün sayısının eksik olması gibi durumlarda stok olduğunu düşünerek site üstünde ürünün satışı devam edebilir ve tüketici kesim de bu ürünlerden sipariş verdiğinde elde teslim edilebilecek bir ürün bulunmaz. Bunun dışında aksi durumlar da meydana gelebilir. Ürün sayısının fazla olduğu zamanlarda ürünün bitmiş olduğunu düşünerek site üzerinden söz konusu ürün kaldırılabilir ve fazladan gelmiş olan ürünlerin satışı yapılamaz. Bu ürünler de deposu işgal etmekle kalmaz satışların kaçırılmasına da sebep olur.

Ürün Kodu ile Barkod Sistemi Kullanılmalıdır

Ürünlerin takibini kolay hâle getirmek için ürün kodu ile barkod sisteminden yararlanılabilir. Bu sistemler kullanıldığında her bir ürün için belirli bir kod olur ve sistemsel şekilde bu kodların takibini yapmak çok daha kolay olacaktır.

Bir ürün ile ilgili sipariş alındığında ürünü aramak yerine ürün kodunu takip etmek, bu sayede de daha da hızlı şekilde bulmak depo yönetimini kolay hâle getirir.

Raflar Düzenli Olmalıdır

Depodaki raf düzeni de önemli olan unsurlardan birisidir. Rastgele yerleştirilen ürünler yerine raflarda belirli bir düzen oturtmak işleri kolay hâle getirecektir. Bu düzen ürün kodlarına ya da ürün çeşitlerine göre yapılabilir.

Bu düzenin sağlanması, ürünlerin depo çalışanları için de daha kolaya aranıp bulunmasını sağlayacaktır. Bu düzen ve nizam siparişlerde karşılaşılabilecek karışıklıkların önüne geçer.

Ürün İsimleri Açık ve Net Şekilde Ayarlanmalıdır

Muhtemel sipariş karışıklıklarına engel olabilmek için ürünlerin isimlerini net ve açık şekilde oluşturmak gerekir. Benzeri isimlerden kaçınılmalıdır. Her bir ürüne özel isim verilmelidir. Bunlar da depodaki raf düzeninde belirtilmelidir.

Depo çalışanları, ürünleri birbirine karıştırmayıp doğru ürünlerin seçimini yaparak sipariş hazırlayabilmelilerdir.

Satılan Ürünlerin Kaydı Tutulmalıdır

Ürünler satıldıktan sonra stok kaydının güncellenmesi gerekir. Ürünlerin satışından sonra o ürünü kimin aldığı, satın alınma zamanı ve de ürünün gönderiliş zamanı gibi veriler kaydedilmelidir. Satış sonrasında bu ürünler için kayıt tutulmalıdır.

Bu sayede depoya giren ürünlerle çıkan ürünlerin kaydı tutulmuş olur. Hem stok yönetimi kolaylaşır hem de hangi ürünlerde ne kadar satış olduğu ve ne kadar zamanda satıldığı görülebilir. 

Stok Kayıtları Haftalık Şekilde Kontrol Edilmelidir

Orta çaplı ya da küçük çaplı e-ticaret firmaları haftalık şekilde stok kayıtlarını güncellemelilerdir. Bu süreç içinde de yapılan satışlar ve gönderimi sağlanan ürünlerin kaydı tutulmalıdır. Depodaki stoklarla karşılaştırılmalıdır. Eksik kayıtların olup olmadığı incelenmelidir.