Blog

E-Ticaret Dünyasında Rekabet Stratejisi Hazırlamak

Rekabet stratejisi konusu, e-ticaret dünyasında üzerinde durulması gereken, uzun vadeli başarılar için uygulanması önemli olan çalışmalardandır. Günümüzde pek çok sektör içinde rekabetin ciddi ölçüde artmıştır. Bu da tüketicilerin markalara olan sadakatlerinin azalmasına sebep olurken farklı alternatifleri deneyimlemeye açık olmalarını sağlamıştır. Bunlar da rekabeti iyiden iyiye zorlaştıran etkenlerin arasında yer alır. Rekabet ortamında doğru ve etkili bir strateji ile ilerlemek firmalara birtakım avantajlar sunar. Bu içeriğimizde de yapılabilecek etkili hamleler üzerinde duracağız.

İşletme ile İlgili Çalışmalar

Rekabet analizi ve rekabet stratejisi öncesinde e-ticaret girişimcilerinin kendi şirketleri ile ilgili birtakım çalışmaları yapmaları gerekir. Girişimcilerin kendi işleri ile ilgili topladıkları veriler, rekabet planlarını oluştururken girişimcilerin işine de fazlasıyla yarayacaktır.

Müşterileri Anlamak

Müşterileri Anlamak

Öncelikle firmaların müşterilerini, hedef kitlelerini ve ideal müşteri profillerinin beklentilerini anlamaları gerekir. Müşteri profillerinin beklentilerini ve isteklerini anlamak; reklam ile satış planlarını, iş stratejilerini anlayıp şekillendirmeyi kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte tüketicilerin ürünlerden neler beklediklerini, karşılaşabilecekleri sorunları, hangi sorunların çözülmesini istediklerini araştırmak ve stratejileri bu doğrultuda geliştirmek gerekir.

Güçlü – Zayıf Yanları Belirlemek

E-ticaret girişimcilerinin güçlü ve zayıf yanlarının analizini yapmaları da bu süreçte yapılması gereken hamlelerden birisidir. SWOT analizi diye de bilinen bu işlemle şirketin hangi kulvarda iyi olduğunu hangi kulvarda eksik olduğunu net olarak belirlemek gerekir. Örnek vermek gerekirse; web sitesindeki kullanıcı deneyimi konusunda faydalı olur. Ancak bununla beraber müşteri destek işlemlerinde de geliştirme yapmak gerekir. SWOT analizi yapıldığında bu ve benzeri konuların üzerinde durmak çok faydalı olacaktır. 

Rakip Analizi Yapmak

Rakip Analizi Yapmak Nedir?

Rekabet stratejisi konusunda çalışma yapılırken elbette rakiplerin analizini yapmak da oldukça önemlidir. Rakip analizi süreci boyunca, rakip firmalar ile ilgili SWOT analizini yapmak da gerekir. Rakip firmaların hangi konularda eksik, hangi konularda yetkin olduklarını belirlemek gerekir. Bu sonuç doğrultusunda firmalar kendi stratejilerini daha etkili oluşturabilirler. 

Rekabet Strateji Konusundaki Çalışmalar

Firmaların kendi işleri ile rakip firmaların özellikleri noktasında çalıştıktan sonraki rekabet stratejileri adına çalışmalar yapmaya başlanmalıdır. Bu süreçte üzerinde durulması gereken noktalar şunlardır:

Güçlü Olunan Yönler Üzerinde Durmak: SWOT analizinde ortaya koyulan güçlü yönlerin öne çıkarılması ile işe başlanabilir. Güçlü olunan bölümler, reklam ve pazarlama stratejilerinde de rakiplerin önüne geçmek adına kullanılacağından dolayı firmaların kendi güçlü yanlarını destekleyecek çalışmalar yapmaları önemlidir. Örnek vermek gerekirse; ürün kalitesi çok iyiyse bu özellikle pazarlama çalışmalarında vurgulanmalıdır. Böylece rakip firmalar ile kendi firmaları arasındaki farklılıkları kolaylıkla ortaya koyabilirler.

Güçsüz Olunan Yönleri Geliştirmek: Güçlü olunan yanlar pazarlanırken öte yandan güçsüz olunan yanlar da geliştirmeye açık olan yerler ile birlikte hazırlanan rekabet stratejisi planlarında ele alınmalıdır. İşler ilerlerken arka planda bu konuların nasıl geliştirileceğine dair araştırmalar yapmak da önemlidir. Özellikle aynı sektörde olan güçlü rakipler arasında analiz yapılıp bu rakip firmaların yaptıklarından dersler çıkarılabilir. Firmalar da kendi güçsüz yanlarını geliştirmek adına bunlara benzer taktiklerden faydalanabilirler. Çünkü aynı stratejiyi rakip firmalar da izleyecektir. Bu yüzden tüm firmaların güçsüz yanlarını iyileştirerek bu kızgın rekabet ortamında açık yanlarını bırakmamaları gerekir.

Maliyetleri düşürmek: Firmaların şirket rekabetlerini düşürmeleri de rekabet kapışmasında kâr elde etmelerine yarayacaktır. Çünkü giderler azalacak ve ürünlerin fiyatları daha esnek hâle getirilip kâr marjında kayıp yaşamadan rekabet etmek mümkün hâle gelecektir. Bundan dolayı da üretim, nakliye, tedarik ve operasyonel konularda maliyetleri düşürecek çalışmaları yapmak gereği olmayan şirket harcamalarından kaçabilmeyi sağlamada oldukça önemlidir.

Hizmet Kalitesini Artırmak: Rekabet stratejisi planı hazırlarken verilen hizmetin kalitesini göz önünde bulundurmak gerekir. Müşteriler, günümüzde hizmet kalitesine büyük ölçüde önem verirler. Bir defa mutsuz sonuçlandırdıkları bir firmadan ikinci defa alışveriş yapmayacaklarından dolayı bütün müşterilere aynı standartlarda hizmet sunmak çok önemlidir. Mutsuz müşteriler firma hakkında iyi birer referans olmayacakları gibi sosyal ağlar üzerinden de olumsuz dönüş sağlayacaklardır.

Firmaların öncelikleri daima hizmet kalitesini artırmak olmalıdır. Satış öncesinde ya da satış sonrasında birden fazla kanallı olarak müşterilere verilen destek kalitesini artırmak, rekabet yarışında öne geçilmesini sağlayacaktır.

Çözülen Sorunları Çözümleri ile Öne Çıkartmak: Rekabet planı stratejisi üzerinde çalışırken değinilmesi gereken konulardan birisi de tüketicilerin hangi sorunlarının çözüldüğüdür. Tüketici problemlerini çözebilecek hizmetler sunmak, ürünlerin değerini artırırken aynı zamanda rekabet yarışında da firmalara artı değer katar. Bunlarla birlikte çözülen problemleri reklam ve pazarlama çalışmalarında vurgulamak ve bunları reklam metinlerine dönüştürmek pazarlama çalışmalarından alınacak geri dönüşümleri artıracaktır.