Blog

Girişimcilerin Faydalanabileceği Devlet Destekleri ve Teşvikleri

İyi ve yeni bir fikri olan, denenmemişi denemek isteyen, topluma bir yenilik veya bir hizmeti geliştirilmiş ve daha iyi sunmak isteyenler dikkat! Girişimci olmaya karar verdiyseniz yalnız değilsiniz. Devlet, kendi şirketini kurmak isteyen girişimcilere destek oluyor! Girişimcilerin faydalanabileceği devlet destekleri ve teşvikleri hakkında bilgileri sizin için detaylandırdık. 

Siz de birçok kişi gibi kendi şirketinizi kurmak isteyen, daha yolun başındaki bir girişimciyseniz, bu anlamda size yardımcı olacak birçok destek programı olduğunu hatırlatalım. İşte devletin girişimcilere özel destek ve teşvikleri! 

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Geleneksel Girişimci Destek Programı yeni kurulmuş şirketler için oluşturulmuş bir destek programı. Bu programın esas amacıysa henüz yolun çok başında olan yeni ve küçük işletmelerin ayakta kalmasını sağlamak. Bu kapsamda devlet tarafından sağlanan destekler ise şöyle: 
Geleneksel girişimci destek programına başvuranlar, gerçek kişi olarak kurulan işletme için 5.000 TL, sermaye şirketi olarak kurulan işletmesi için ise 10.000 TL geri ödemesiz kuruluş desteği alma hakkına sahip. Aynı zamanda 40.000 TL’ye kadar performans desteği başvurusu da yapılabiliyor. Çalıştırılacak personelin mesleki ve teknik belgeleri için geri ödeme olmaksızın 5.000TL’ye kadar sertifika desteği de veriliyor. 

Geleneksel girişimci destek programına başvuracaklarda aranan kriter ise şunlar: 

Programa başvurmadan önce girişimcilik eğitimi tamamlanmalı
İşletme, gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalı, aynı zamanda Kobi Bilgi Sistemine (KBS) kayıtlı ve aktif durumda olmalı,
Programa başvuru yapıldığı an itibariyle en son bir yıl içinde işletme kurulmuş olmalı.

İleri Girişimci Destek Programı

Bu destek programının amacı stratejik önceliklere göre sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılması. İleri Girişimci Destek Programına, İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabiliyor. Bu program kapsamında ise şu destekler sağlanıyor: 
İleri girişimci destek programına kabul edilenler, gerçek kişi olarak kurulan işletme için 5.000 TL, sermaye şirketi olarak kurulan işletmesi için ise 10.000 TL geri ödemesiz kuruluş desteği alma hakkına sahip oluyor. Aynı zamanda 40.000 TL’ye kadar performans desteği başvurusu da yapılabiliyor. Makine, teçhizat ve yazılım desteği yine bu program kapsamında girişimcilerin yararlanabilecekleri olanaklar… İşletmeye, makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz 100.000 TL’ye kadar destek veriliyor. Bu tutar işletmenin orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda 200.000 TL’ye, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi halinde ise 300.000 TL’ye kadar yükselebiliyor. Program kapsamında mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği olarak 10.000 TL’ye kadar da ayrıca destek veriliyor. Son olarak, çalışacak personelin mesleki ve teknik belgeleri için geri ödeme olmaksızın 5.000 TL’ye kadar sertifika desteği de var. 

İleri Girişimci Destek Programına başvurabilmek için istenen kriterler ise şunlar: 

İşletme kurulmadan önce girişimcilik eğitimi tamamlanmalı 
İşletme, gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalı,
İşletme, Kobi Bilgi Sistemine (KBS) kayıtlı ve aktif durumda olmalı,
Girişimcinin kurmuş olduğu işletmedeki kurucu ortak olarak payı en az  yüzde 50 ve üzeri olmalı,
İşletme, Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu'nda belirtilen konularda faaliyet göstermeli,
Destek programına başvuru yapıldığı tarih itibariyle en son bir yıl içinde işletme kurulmuş olmalı.

İş Planı Ödülü Destek Programı

Bu destek programının amacı girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörlerle işbirliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının, modellerinin ve fikirlerinin ödüllendirilmesi ve hayata geçirilmesi. 

İş Planı Ödülü Destek Programı Kapsamında sunulan ödül niteliğindeki destekler ise şöyle: 
KOSGEB ve yükseköğretim kurumları arasında “girişimcilik” dersini alan öğrenciler için ödüllü yarışmalar düzenlenir. Bu yarışmalarda iş ilk üçe girenlere ödül verilir. Birinciye verilen ödül 25.000 TL, ikinci için verilen ödül 20.000 TL ve üçüncü için verilen ödül 15.000 TL’dir. KOSGEB’in düzenlediği veya KOSGEB’in uygun bulduğu yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar tarafından düzenlenen yarışmalar sonucunda, sundukları iş fikirleri, modelleri ve planları derece almış olan Türkiye’de kuracakları işletmeleri için başvurmaları koşuluyla 100.000 TL’ye kadar ödül verilir.
İş Planı Ödülü Destek Programı’na başvurabilmek içinse şu koşullarına yerine gelmiş olması gerekiyor: 
Ödülü almaya hak kazanan girişimciye ait işletmenin gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması,
Kobi Bilgi Sistemine (KBS) kayıtlı ve aktif durumda olması.

Pomelo Stok da girişimcilere destek veriyor. Özellikle e-ticaret girişimcisi olanlar için tüm pazaryeri entegrasyon paketlerinde yeni girişimcilere özel ek %20 indirim uygulayan Pomelo Stok’un fırsatlarından yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.