Blog

Hedef kitle, pazarlamanın dijitale dönüşmesi ve veri kaynaklarının zenginleşmesiyle ortaya çıkmış olan pazarlama olgularından birisidir. Eskiden pazarlama sürecinde odakta olan ana şey üründü. Pazarlamacılar, her bir ürünün illaki bir alıcısının olacağını düşündüklerinden dolayı kampanyalarda ana odakları kendi ürünlerinin rakip firmaların ürünlerinden daha iyi olduğunu kanıtlamaktı. Şimdi de pazarlamada ana odak “insan” olmuştur. Artık pazarlama yapan kişiler ürüne ait özelliklere değil ürünün tüketicideki hangi sorunlara çözüm sunacağı ya da nasıl bir fayda da bulunacağı üstünde duruyorlar. Bundan dolayı da tüketici grupları ve davranışlarını incelemek oldukça önem taşımaktadır.

Hedef kitle, ürüne ilgi duyma potansiyeli olan müşterilerin oluşturduğu kitledir. Hedef kitle oluşturup hedef kitlenin analizini yaparak markayı doğru kişilere etkili kanallar üzerinden ulaştırmak mümkündür. Bu sayede düşük maliyetlere daha fazla geri dönüşüm alınabilir ve pazardaki yer daha etkili şekilde konumlandırılabilir. Bu içeriğimizde hedef kitle nedir ve de hedef kitle analizi nasıl yapılır soruları üzerinde duracağız.

Hedef Kitle Ne Demektir?

 Hedef kitle, pazarlama ve ticaret aktivitelerinin düşünce ya da davranış eğilimini tetiklemesi beklenmekte olan kişilerin grubudur. Daha yalın ve açık bir anlatımla markaya ve ürüne ilgi duyan ya da ihtiyacı bulunan potansiyel müşterilerdir diyebiliriz. Müşterileri demografi, davranış ve cinsiyetlerine göre gruplandırıp tanımlamayı sağlar.

Hedef kitle oluşturmak; ürünün gamı, markanın kimliği, pazarlama stratejileri gibi birçok farklı alanda rehber niteliği taşımaktadır. Müşteri grubunu tanıyarak müşterilerin eğilimini, ilgi alanını, tüketici davranışlarını ve de ihtiyaçlarını anlayarak markayı bu doğrultuda yönlendirmek gerekir. Bunun için de hedef kitle analizi yaparak pazarlamanın olmazsa olmazı olan bu odak noktası üzerinde çalışmak gerekir.

Hedef Kitle Analizi Ne Demektir?

Hedef kitle analizi kavramı ticari ve de pazarlama stratejilerinin başarıya ulaşması adına ilk yapılması gereken adımdır. Hedef kitle analizi marka ya da ürün için yapılacak olan müşteri ve pazar analizidir. Markaya ilgi duyacak, marka ile bağ kurabilecek kitlenin tanımlanması, ürünlere kimlerin ihtiyaç ve ilgi duyabileceğinin anlaşılması adına yapılır. Bu sayede reklam kampanyalarını kitlenin tüketici davranışına göre şekillendirip isabetli sonuçlar alınabilir. Hedef kitleyi belirlemeden evvel yapılan her reklam kampanyası, reklamın içeriği her ne kadar iyi olursa olsun boşuna olacaktır.

Hedef kitlenin analizini yapmak pazarlamanın ve ticaretin dijitale dönüşmesi ile kolay ve etkili bir hâle gelmiştir. Artık müşteriler hakkında da birçok veriye ulaşmak mümkündür. Analitik araçlar kullanarak mevcuttaki müşterilerin grupları kolay bir şekilde incelenebilir. Henüz bir işletme yoksa dahi Google’da yapılacak birkaç arama ile müşteri gruplarına dair pek çok bilgiye ulaşmak mümkündür.

Hedef Kitle Analizi Nasıl Yapılmaktadır?

Hedef kitlenin analizi iki temel unsurdan oluşmaktadır. İlk önce markanın kendisini tanıması gerekir. Sonra da müşteri grubu tanınmalıdır.

Marka Analizi

Hedef kitleyi belirlemek için önce ürünü ya da hizmeti iyi bir şekilde tanımak gerekir. Ne satmaya çalışıldığından haberdar olmadan hedef kitlenin tanımı doğru şekilde yapılamaz. Bundan dolayı önce markayı ve markanın sunduğu şeyleri gözden geçirmek gerekir. Bunun için aşağıdaki sorular sorulabilir.

  • Ürün ya da hizmet hangi ihtiyaçlara yönelik?
  • Fiyat aralığı sosyo-ekonomik gruplardan hangisine hitap ediyor?
  • Ürünü kimler kullanabilir? Hitap ettiği yaş aralığı, cinsiyet ve profil nedir?
  • Ürünün ilgi alanları nelerdir?

Bunlara cevap vererek müşteri kitlesini ve rakipleri belirlemek mümkündür.

Müşteri Analizi

Marka ve ürünler analiz edildikten sonra ürünlere ilgi duyacak olan müşteriler tanımlanmalıdır. Kitle daha spesifik özelliklerle şekillendirilmelidir. Cinsiyet dağılımı, sosyo – ekonomik seviye, yaş aralığı ve tüketici davranışları gibi metrikler incelenebilir.