Blog

Dijital dünyada içerik pazarlama alanı sürekli olarak bir akış içindedir. İçerik pazarlamanın tarihine baktığımızda nelerin işe yaradığını nelerin değiştiğini incelemek, bunları yansıtmak ve stratejileri geliştirmek ilerleyen zamanlar için plan yapmaya başlamak çok önemlidir.

Bu içeriğimizde içerik pazarlamacılarını doğru şekilde yönlendirmek, ilerleyen zaman dilimi içinde içerik pazarlamayı geliştirmek adına yeni yaklaşımlar geliştirmeye yardımcı olacak olan belli başlı içerik pazarlama eğilimlerinden bahsedeceğiz.

Örnek Olayları Kişiselleştirmek

Örnek verilen olaylar eğer bir hikaye anlatmıyorsa hata yapılıyor olduğu anlamına gelir. Örnek olay incelemeleri, söz konusu bir kampanya için aksesuar niteliğindedir; ürünün özelliklerine odaklanmaktan tutun da alıcıyı anlatılan şeyin merkezine yerleştirmeye kadar gider.

Pazarlamacı olanların daha geniş şekilde katılımlar ve satın alma kararları alınmasını sağlamaları için duygusal bağlantıları tetiklemeleri gerekir. Yolculuk boyunca okurlar dolaşılmalı, izleyicilerin motivasyonlarını ele almak adına hayal güçlerine bağlanılmalı ve satın alma aşamasında alıcılar meşgul edilmelidir.

Yeni Teknolojilere Duygular ile Dokunulmalı

Hedef kitlenin kim olduğunun bilinmesinden emin olunmadığı sürece hedef kitlenin belli başlı duygularına itiraz edilemez. Müşterilerin farklı farklı ihtiyaçları, motivasyonları, tercihleri, davranışları ve duyguları vardır.

Markalar; AI, tahmine dayalı analitik ve makine öğrenmesi dahil olmakla birlikte yeni teknolojik gelişmeler aracılığı ile önemli noktalara ulaşmaktalar. Söz konusu bu analiz araçları, sosyal verilerdeki duyguların tespitini yapan müşteri duygularını ortaya koymakta. Dili işleme metodolojisinden yararlanan markalar; okuyucularının neleri daha az, neleri daha çok istediklerini anlayabilirler ve müşteri deneyimlerini buna göre geliştirebilirler.

Video Oluşturmak

Video içerikleri oluşturmak, hedef kitlenin dikkatini çekme noktasında etkili bir hamledir. Ancak aynı zamanda da güçlü bir şekilde talep oluşturma aracı hâline gelmektedir. B2B pazarlama çalışmaları, videoların içerik pazarlama noktasında alıcının satın alma yolculuğundaki farkındalığında erken aşamaları etkilemek adına en etkili olan içerik türlerinden birisi olduğunu onaylamaktadır.

Videolar aracılığı ile markalar; benzersiz olduklarını ve neye inanmakta olduklarını vurgulayan markalı içerik üretip ekleyerek müşterilerine otantik taraflarını göstermekteler. Daha öncesinde başvurulan vaka çalışmalarında olduğu gibi, bu hikayede markalar kendi müşterilerini bulabilirler.

Dell markası, müşterilerini vurgulayan ve onların duygularını kendi hikayelerine ekleyen markalardan birisi olarak harika bir örnek olabilir.

Videoların aynı zamanda mobil uyumlu olması da önemlidir. Mobil uyumlu ve ilgi çekici olmalı, düzenli bir yükleme planı ile yüklenmelidir. Tüm bunlara ilave olarak daha iyi bir performans sağlaması adına videolara kapalı altyazı ekleme seçeneği de düşünülmelidir.

Doğru Hedef Kitle - Akıllı Teslimat

İçerik dağıtımı; katılımın artmasını sağlamak, bir farkındalık oluşturmak ve de grafik eğrisinde tepelerde olup tanınmayı sağlamak adına kritik bileşenlerden biri olmaya devam etmekte. CMI 2019 çalışması, bilinen en başarılı içerik pazarlamacılarının yüzde yetmiş birlik diliminin içeriği dağıtmak adına ücretli yöntemlerden faydalanıldığını ortaya serdi. İçeriğin doğru bir hedef kitleye, doğru yer ve doğru zamanda sunulmasına odaklanılmazsa işe yaramayacaktır.

İşbirliğinin Gücüne Değer Vermek

Her ne kadar gelişen yeni trendlerin içerik pazarlamasına dahil edilmesi katılım oranının artmasına yardımcı oluyor olsa da genel itibariyle başarıya ulaşmak adına bir ekip kurmak gerekir. Bazı şirketler de tutarlı bir kalem dilini korumak adına içerik oluşturma görevi yalnız bir kişiye verilir. Bununla beraber, farklı bakış açılarıyla da organizasyon genelinde içerik pazarının ölçeklendirilmesinin yararları, sürdürülebilen bir strateji oluşturmaya yardımcı olur.

Pazarlamanın rolü, söz konusu işbirliği içeriğinde şirketin konu temasına tutarlı şekilde odaklanma olmasını sağlayabilmek adına üretimi kolaylaştırılmalı