Blog

E-ticaret siteleri için ideal hedef kitleyi bulmak fazlasıyla önemlidir. Pazarlama ile reklam çalışmalarında söz konusu hedef kitleye yönelik olarak çalışma yapmak gerekir. Aksi durumda daha da geniş kitlelere yönelik çalışmalar yapıldığında pazarlama ile reklam çalışmalarından beklenilen sonuçlar alınamayabilir. 

Marka ile ürün tanıtımının yapıldığı çalışmalarda hedef kitlenin dışına çıkmak, ürün veya marka ile ilgilenmeyen kişilere ulaşmak anlamına geleceğinden dolayı bu çalışmalar adına ayrılan bütçenin boşa harcanmasına sebep olur. Bunu önlemek için de ideal hedef kitleye hitap etmek çok önemlidir.

İdeal hedef kitleyi tespit edebilmek için de birtakım ön çalışmalar yapmak gerekir. Bu ön çalışmalarda da markaya ve ürüne ilgi duyan kişilerin nasıl bulunacağına karar verilmelidir. Biz de bu içeriğimizde bu konuda neler yapılabileceğini ele alacağız.

Hedef Kitle ile İlgili Varsayımlar Hazırlanmalıdır

Ön çalışmalara başlarken öncelikle varsayımlardan yola çıkmak gerekir. Markaya ve ürünlere kimlerin ilgi duyacağını veya kimlerin sorunlara çözüm bulduğunu tahmin ederek ortaya koymak gerekir. Söz konusu hedef kitle için varsayımlar olmalıdır. 

Varsayımlar Kapsamlı Hâle Getirilmelidir

Bu hedef kitleyle alakalı varsayımları daha da detaylandırmak gerekir. Örneğin; 18 – 35 yaş aralığında, mobil cihaz kullanmakta olan, sosyal mecraları aktif kullanan, popülaritesi yüksek diziler izleyen, internetten alışveriş yapan vs. gibi detaylara başvurup söz konusu hedef kitle hakkında detaylı şekilde bir varsayım oluşturulabilir.

Sektörel Araştırmalara Yönelinmelidir

Bulunulan sektör ile ilgili yapılan araştırmalara yönelmek, bu sektör ile ilgili daha fazla detaylı bilgiye ulaşmayı sağlayacaktır. Bu araştırmalarda da tüketiciler ile ilgili bilgilere ulaşmak, ideal hedef kitleyle ilgili birtakım bilgiler edinmeyi sağlamış olacaktır.

İçinde bulunulan sektörde farklı firmaların veya yayıncıların yayınlamış oldukları araştırmalara yönelindiğinde ulaşılmak istenen hedef kitlenin satın alma davranışları, ilgi alanları ve demografik bilgileri gibi konulara ulaşılabilir ve varsayımlar daha da kapsamlı hâle getirilebilir. 

Tahmini Müşteri Profili Oluşturulmalıdır

Sektörel araştırmaların ve de varsayımların ardından tahmini müşteri profili oluşturulmalıdır. Bu profille müşteriye bir kimlik yaratılabilir. Bir kimlik yaratmak, hedef kitleyi daha iyi tanımak ve onların istekleri doğrultusunda çalışmalar yapmayı sağlayacaktır. Bu kimliği de yaratırken kişinin yaşı, ekonomik durumu, medeni hâli ve eğitim durumu, ilgi alanları ile alışveriş alışkanlıkları gibi özellikler listelenmeye başlanabilir.

Bunu bir örnekle biraz daha detaylandırmış olalım.

  • 25 yaşında erkek
  • Lisans mezunu
  • Beyaz yaka
  • 3000 TL gelir
  • Sporla ilgileniyor
  • Teknolojik gelişmeler ilgi alanına giriyor
  • İşi için büyük bir şehirde ikamet ediyor
  • İşinden dolayı vakit bulamadığı için internet üzerinden alışveriş yapıyor
  • Alışveriş işlemlerinde kredi kartı kullanıyor

Yapılan araştırmalar sonrasında oluşturulan müşteri kimliği bu şekilde olabilir. Yukarıda bahsedilen bütün detaylarda bir bilgi bulunmaktadır. Bu şekilde bir müşteri kimliği oluşturulduğunda marka tanıtımı yapma aşamasında kitle konusunda kimi veya kimleri hedeflemek gerektiği görülmüş olunur.

Küçük Çapta Tüketici Anketleri Yapılmalıdır

Yapılacak küçük çaplı tüketici anketleriyle hedef kitle hakkında daha da detaylı bilgilere ulaşılabilir. Dilenirse kendi takipçileri ve site ziyaretçileri ile bu anketler yapılabilir veya anket firmaları ile anlaşarak firma adına onlara anket yaptırılabilir.

Söz konusu firma yeni kurulmuş olan bir girişim ise belli bir takipçi kitlesi olmayacağından dolayı bu anketleri yardım almadan yapmak mümkün olmayacaktır. Bu sebeple de bir anket firması ile çalışmak doğru bir alternatif olacaktır.

Rakip Analizi Yapılmalıdır

Her konuda olduğu gibi söz konusu hedef kitle olunca da rakip analizine önem verilmelidir. Rakip firmaların müşteri profilleri, reklam kampanyaları ve bunların kimlere yönelik olarak hazırlandığı, sunulan fırsatları, sosyal mecralarda kullandıkları iletişim dilleri ile takipçilerinin profilleri incelemeye alınmalıdır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda da rakip firmaların kendi müşteri profilleri hakkında genel bir bilgi sahibi olunabilir.