Blog

Marka Elçisi Nedir? Ne İş Yapar?

Marka elçileri, günümüzde pazarlama çalışmalarında markalara pek çok açıdan avantaj sağlamakla birlikte markalara farklı bir hava da katar. Günümüzde rekabetin yüksek oluşu, markaları da doğal olarak daha farklı pazarlama çalışmalarına yönlendirmiştir. Bu farklı pazarlama yöntemleri içinde geri dönüşüm sağlayan tercihlerden bazıları genellikle markaların kendileri tercihleri değil; onlar yerine başkalarının tanıtım yaptığı etkinlikler olarak öne çıkmakta. Tüketiciler, markaların doğrudan yapmış oldukları reklamlara genel itibariyle güvenmedikleri gibi gün içinde yüzlerce reklam gördüklerinden dolayı bu çeşit içeriklere de mesafeli olabiliyorlar.

Bu sebeple de influencerlar ile ya da marka elçileri ile çalışmak, sıradanlaşan ve klasikleşen reklam çalışmalarının önüne geçebilir. Bu doğrultuda bu çalışmaların doğru şekilde yapılması gerektiğini hatırlatmak gerekir.

Influencerlar ile pazarlama ya da marka elçisi ile pazarlama birbirine benzetilen ve karıştırılan iki yöntem olsa da temellerinde farklılık vardır. Marka elçileri tarafından yapılan çalışmalar daha uzun vadede sonuç veren çalışmalardır ve bu kişiler marka ile bağ kurar. Influencer ile çalışma şeklinde de tek kampanyayla çalışılabileceği gibi marka elçilerinde olduğu gibi influencerın marka ile bir bağının olması da zorunlu değildir. Bu sebeple influencer kişiler, sadece kampanya sürecinde marka ile ilgili içerikler paylaşırlar. Marka elçileri de markaya sadık oldukları için uzun vade içinde marka ile iş birliği yaparlar ve uzun soluklu çalışmalarla marka ismini duyururlar.

Marka Elçisi Nedir?

Marka İmajı Nedir

Marka elçisi, markaya ait ürünleri kendi isteğiyle kullanmayı tercih eder ve marka ile iş birliği yaparak çalışır. Markaya ait ürünleri kullanırken ki memnuniyetini kendisini takip eden kitle ile paylaşır ve markanın tanıtımını kendi sektöründeki kişilere yapar.

Marka elçilerinin bazıları, sosyal platformlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olduklarından dolayı seçilirlerken bazıları da markaya tutku ile bağlı olan ve daha az bir kitleye sahip olsalar bile niş bir sektör içinde markanın tanıtımını yapabilecekleri için seçilirler.

Elçiler ile firma arasındaki ilişkide maddi bir anlaşma olsa da elçiler büyük ölçüde markaya dair olan tutkuları nedeniyle söz konusu firmalar ile çalışmak isterler. Bu kişiler, markanın ürünleri hakkında  teknik bir bilgiye sahip olduklarından dolayı tüketicilere destek sağlayabilirler. Tüketiciler ile marka arasında bir köprü görevi üstlenirler.

Marka elçileri, kendi kitlelerini iyi tanıdıkları için markaya ait ürünler ile ilgili hedef kitlelerinin ihtiyaç duydukları içerikleri oluşturur ve böylece markanın tanıtımında etkili işlev görebilirler. Satış, pazarlama ve fiyatlandırma, teknik destek gibi konularda markaya geri bildirim sunabilirler. Tüketicilerin ürün ile ilgili ne yönde düşünceleri olduğunu belirtebilirler. Şimdi sırasıyla diğer yararları üzerinde kısaca duralım.

Marka İmajının Güçlenmesi ve Korunması

Marka elçileri, markaya tutkun olan kişiler olduklarından dolayı markayı farklı platformlarda savunurlar. Markayla ilgili yapılmış olan olumsuz yorumlara ya da basında çıkabilecek muhtemel olumsuz haberlere karşı markanın yanında olurlar. Kendi yaşamış oldukları olumlu deneyim ve tecrübeleri kendi kitleleri ile paylaşırlar ve bu sayede markanın imajını müşterilerin gözünde iyileştirme doğrultusunda çalışma yaparlar.

Markanın İnsani Yönünün Ortaya Konması

Markalar, kurumsal olma yolunda çalışmalar yaparken müşterilerin gözünde insani değerlerini kaybedip birer şirket yapısına girerler. Bu durum da samimi iletişim yollarının kapanması ve ciddiyet temeli üzerine kurulu bir iletişim sürecinin başlamasını sağlar. İşte bu süreçte de marka elçileri, markanın insanı değerlerini müşterilere hatırlatırlar. Müşteriler, bir marka yüzü olmayan firmadan ürün alacakları yerde güven duydukları ve takip ettikleri biri aracılığı ile ürün satın almayı tercih edebilirler. Tam da bu noktada marka elçileri, markanın yüzü olur.

Markanın Tanıtımını Yapmak

Markamın Tanıtımını Nasıl Yapabilirim?

Marka elçileri, markaya ait ürünleri kendileri kullandıklarından dolayı kendi pazarlama kanallarının üzerinden daha da doğal içerikler üretirler. Günlük kullanımlarda bu ürünlerden nasıl yararlanıldığını gösterecekleri gibi ürüne dair teknik özelliklerini de ortaya koyan özel içerikler üretebilirler. Bu içerikler aracılığı ile native reklam çalışması yaparak marka tanıtılabilir.

Kişiselleştirilmiş Alışveriş Deneyimi Sunmak

E-ticarette öne çıkabilme konusunda günümüzde önemli şartlardan birisi de müşterilere kişiselleştirilmiş ürün deneyimi sunmaktır. Elçiler de bu süreç içerisinde kendi kitlelerine daha kişisel bir deneyim sunmuş olurlar. Kendi deneyimlerini de paylaşarak ürün ile ilgili farkı ve detaylı bilgiler sunarlar. Ürünün kullanım alanlarına ve hangi sorunları çözdüğüne dair paylaşımda bulunurlar.