Blog

Marka imajı, tüketicilerin memnuniyet seviyelerini ve marka algılarını tanımlamak için önemli olan kriterlerden birisidir. Markanın kullanıcıların gözündeki imajı ile şirketin büyümesine veya zarar etmesine sebep olabilecek durumlardan birisi olduğundan dolayı e-ticaret firmalarının da bu konuya öncelikli olarak dikkat etmeleri gerekir. Bu içeriğimizde marka imajı nedir, niçin önemlidir ve marka imajı nasıl daha iyi bir hâle getirilir bunları ele alacağız.

Marka İmajı Ne Anlama Gelir?

Marka imajı, tüketicilerin herhangi bir marka hakkında gelişen düşüncelerini, izlenimlerini, fikirlerini ve markaya dair hislerini karşılayan bir kavramdır. Diğer bir deyişle tüketicilerin marka kimliğini ne şekilde algılayıp yorumladıklarıdır. Markanın imajı aynı zamanda da kişisel deneyimlere bağlı olduğundan dolayı bazı tüketiciler için marka imajı iyi olurken kötü bir deneyim yaşamış olan ve de almış olduğu hizmetten memnun kalmayan kullanıcılar için marka imajı kötü olabilmektedir. Bu sebeple de müşterilerin memnuniyetini artıracak şekilde çalışmalar yapmak ve genel ortalamaya bakıldığında marka imajının da daha etkili olmasını sağlar.

Markanın imajı ve de kimliği birbirinden farklı olan tanımlardır. Bu iki kavramın ayrımını iyi şekilde yapmak önemlidir.

Marka kimliği kavramı, markanın diğer kişiler tarafından ne şekilde görünmesinin istendiği üzerine yapılan çalışmalardır. Slogan, logo, estetik ve de görsel çalışmalar ile iletişim dili de bu noktada önemlidir. 

Marka imajı kavramı da yukarıda belirtildiği gibi tüketicilerin markayı nasıl gördükleridir. Slogan, logo, görsel ile iletişim dilinin dışarıdan bakınca nasıl algılandığı markanın imajını etkiler.

Marka İmajı Niçin Önemlidir?

Markanın tanınmasını sağlar.

Markanın tanınması ile tüketiciler arasında bilinmesi için marka imajının da etkili bir imaj çizmesi gerekmektedir. Marka imajı iyi bir imaj çizdiğinde tüketicilerin marka hakkında daha çok konuştukları görülen bir durumdur. Bununla birlikte yapılan pazarlama çalışmalarının etkinliği ve verimliliği de marka imajını geliştirmeye yardımcı olacağından dolayı etkili pazarlama stratejileri geliştirip doğru kanallar üstünden hedef kitleye ulaşmak sağlanmalıdır.

Kulaktan kulağa pazarlama açısından etkilidir.

Markanın imajı, müşteri memnuniyeti ile iyileşmekte olan bir metriktir. Bu ne kadar çok sayıda müşteri olursa o markayı kendi çevrelerine tavsiye edip yayma ihtimalleri de o derece fazla olur. Sosyal kanıt niteliği olması sebebi ile ve de kulaktan kulağa pazarlamayla tüketicilerin markayı tavsiye etmelerini sağlamak marka imajını güçlendirir. İnsanlar, çevrelerinden almış oldukları tavsiyelere diğerlerine nazaran daha fazla itimat ederler. Bu yüzden marka imajını geliştirecek çalışmalar yapmak oldukça önemlidir.

Satışları artırmak açısından etkilidir.

Müşterilerin memnuniyetlerinin artmasıyla sadık müşteri kitlesi edinilebileceği gibi o kişiler çevrelerindeki kişilere de markadan söz edecekleri için yeni müşteri kitlesi kazanılabilir. Bununla beraber sosyal mecralarda da marka ile ilgili olumlu yorumların bulunması marka imajını destekleyeceği için internetten de yeni tüketici kitlelerine ulaşıp onların gözünde değerli bir firma olmak mümkündür. Bu doğal olarak kullanıcıların alışveriş kararlarında markayı tercih etmelerini sağlar ve satışların artmasına katkı sağlar.

Marka İmajını Daha İyi Hâle Getirmek Nasıl Olur?

Marka kimliği oluşturulmalıdır.

Öncelikle bir marka kimliği oluşturmak bu süreç için çok önemlidir. Tüketicilerin markayı nasıl görmeleri isteniyorsa bu belirlenerek kurumsal kimlik oluşturulmalıdır ve hazırlanmalıdır. Böylece tüketiciler tarafından dikkate alınan ve değerlendirilen bir imaj oluşur.

Tüm platformlarda aynı mesaj verilmelidir.

Marka imajı üzerinde çalışırken markanın kimliğini bütün platformlar üzerinde aynı şekilde yansıtmak önemlidir. Mesajlar, sloganlar bir bütünlük içinde tutarlı olarak verilmelidir. Böylece aynı mesaj farklı kitlelere farklı platformlar aracılığı ile verilmiş olur.

Reklam ve pazarlama çalışmalarında tutarlı olunmalıdır.

Mesajlar gibi reklam ve pazarlama çalışmalarında da tutarlı bir yol izlemek gerekir. Tüketicilere benzer mesajları vermek, görsel çalışmalarda bir bütünlük sağlamak markanın kolayca tanınmasını sağlar. Görsel ögelerin ve tasarımların görsel algı bakımından önemi büyüktür.

Müşterilere verilen desteğin kalitesi artırılmalıdır.

Markanın imajı için yapılması gerekenlerden birisi de müşteri destek kalitesini yükseltmektir. Satış öncesinde ve satış sonrasında kaliteli bir destek sunmak, müşterilerin memnuniyetini artırmak ve hızlıca tüketici sorunlarını çözmek bu kaliteyi artırır. Hizmetten memnun kalan tüketiciler sadık müşterilere dönüşür.

İnternetteki olumlu yorumlar artırılmalıdır.

Markanın imajı için çalışırken yapılması önemli olan bir unsur da internette markayla ilgili yapılmış olan yorumları artırmak olur. Sosyal ağlarda, web sitesinde, ürün sayfalarında yer alan kullanıcı yorumlarını olumlu yönde artırmak markaya olan güveni artırır.