Blog

Markalaşma süreci, bütün e-ticaret firmalarının gündemine almaları ve üzerinde çalışmaları gereken konulardan birisidir. Markayı doğru bir biçimde oluşturmak ve marka bilinirliğini artırma süreci etkili olacak şekilde yönetmek, uzun vade içinde tanınmış bir marka olmayı sağlayacaktır. Markalaşma süreci belli zaman gerektirdiğinden dolayı da uzun vadeli bir çalışma şeklinde görülmelidir.

Marka Kimliği Oluşturmak Gerekiyor

Markalaşma süreci, söz konusu marka için kimlik oluşturmak ile başlar. Öncelikle markanın kimliği belirlenmelidir. Bu markanın dışarıda nasıl bir izlenim bırakacağına karar vermek gerekir. Markanın duruşu, markanın iletişim dili, markanın tasarımsal çalışmaları ve benzeri konulara karar veriğ marka kimliği üzerinde çalışmaya başlanmalıdır. 

Ekip Her Konuda Bilgilendirilmelidir ve Eğitilmelidir

Markalaşma süreci içinde ekibi eğitilmeleri gereken her konuda eğitmek gerekir. Marka kimliğine karar vererek bu konunun üzerinde çalışmaya başlandığında ekibi de bu sürece dahil etmek gerekir. Çünkü ekip; satış, pazarlama, reklam ve müşteri ilişkileri noktasında da belirlenen marka kimliğini dışarıya yansıtmalıdır. Markanın dışarıya nasıl bir izlenim bırakacağı ile ilgili prosedürler belirlenerek bütün ekibin bu prosedürleri belirleyip bütün ekibin de bu belirlenen prosedürleri takip etmeleri ve uygulamaları sağlanmalıdır. Şirket olarak yapılan bütün çalışmalarda bir bütünlük olması ve bunun korunması gerekir. Bunun için şirket içindeki çalışanların da eğitilmeleri ve bilgilendirilmeleri gerekir.

Müşteri İlişkileri Güçlü Tutulmalıdır

Markalaşma sürecinde baştan sona kadar en çok üzerinde durulması gereken ve en önemli olan konulardan birisi de müşteri ile olan ilişkidir. Müşteri ilişkilerini kuvvetlendirmek, satış öncesinde ve satış sonrasında markanın tüketicilerine kaliteli destek sunmak, farklı kanallar üzerinden bu destekleri sağlamak, müşterilere hızlı dönüş sağlamak tüketicilerin sorunlarını çözme noktasında bu süreç için çok önemlidir.

Müşteri ilişkilerinin güçlenmesi ve bunun korunması sadık müşterileri elde etme noktasında markaya yardımcı olacağı gibi aynı zamanda markalaşmayı da kolay bir hâle getirecektir. İyi bir iletişimin yanında tüketicilerin de sorunlarını çözebilmek, güvenli bir marka algısını oluşturabilmeyi sağlayacaktır. Markaya duyulan güvenin artması doğal olarak güven artarken marka bilinirliğinin de artmasını sağlamış olacaktır.

Trendleri Takip Etmek Önemsenmelidir

Markalaşma süreci içinde trendleri takip etmek ve de markanın güncel kalmasını sağlamak çok önemlidir. Marka kimliği sabit olabilir ancak gelişmeler ve güncel olaylar marka kimliğini trendlere adapte eder. Trendleri yakalamak ve de güncel kalmak marka için de oldukça önemlidir. Yeniliklere ayak uyduracak ve de tüketicilerin beklentilerini karşılayacak çözümler üretmek bu süreç içinde dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir.

Pazarlama ile Reklam Çalışmalarının Bir Bütünlüğü Olmalıdır

Marka kimliğini olabilecek en iyi şekilde dışarıya yansıtmak için reklam ve pazarlama çalışmalarının bir bütünlük içinde olması gerekir. Farklı platformlarda farklı işlerin yapılıyor olması bile markalaşma ve kurumsallık süreci için tasarımlarda, görsellerde ve kullanılan dilde bir bütünlük gerekir. Bu bütünlüğün sağlanamaması durumunda farklı mesajlar verilmiş olur ve bu markanın kurumsallığını bozar. Tüketiciler, marka ile ilgili olan görselleri, mesajları ve tasarımları görünce direkt olarak markayla bağlantı kurabilmelilerdir. Uzun vadeli çalışma olması sebebiyle de bu iletişimsel ve tasarımsal bütünlüğü bütün platformlarda korumak ve de bu konseptlerin sürekliliğini sağlamak önemlidir.

Kullanıcı Deneyimi Geliştirilmelidir

Kullanıcı deneyimi de markanın bilinirliği ile güvenilirliği açısından önemli konulardan birisidir. Tüketicilere de e-ticaret sitesi üzerinde alışveriş için güvenli bir ortam sunmakla birlikte tüketicilerin alışveriş deneyimlerini geliştirmek gerekir.

Navigasyonel anlamda kullanıcıların aramış oldukları ürünlere kolay şekilde yönlendirilmeleri gerekir. Ödeme sayfaları da kolay adımlarda oluşmalıdır. Site tasarımı kullanıcı dostu olmalıdır. 

Herkesi Memnun Edebilmek Mümkün Değildir

Ticari hayatta bütün tüketicileri memnun edebilmek mümkün değildir. Yapılan çalışmaların kalitesi nasıl olursa olsun birtakım kitleler bundan memnun olmamakla birlikte marka hakkında olumsuz yorumda da bulunabilirler. Herkesin farklı bir fikir yapısında olduğunu unutmamak bu süreç için önemlidir.