Blog

Şahıs Şirketi Nasıl ve Hangi Belgelerle Kurulur?

Şahıs şirketinin nasıl açıldığı konusu yeni bir iş kuracak olan girişimcilerin fazlasıyla ilgisini çeken konulardan birisidir. Orta ya da küçük işletmelere hitap eden, kurulumu hızlı olan, maliyeti düşük değerde şahıs şirketleri kurmak uzun vadelerde işletmeleri kârlı yapar. E-ticaret şirket kurma noktasında tek yapılması gereken bir muhasebeci ile mali müşavirden danışmanlık almaktır. Şirket kurmak adına gereken belgeler ile evrakları mali müşavire iletmek yetecektir. Dilenirse belgeler toplanıp direkt olarak Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne de iletilebilir.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Bir şahıs firması kurarken gerekli olan belgeler ile şahıs şirketinin maliyeti merak edilen unsurlar arasındadır. Bireysel olan bir firma açmak, sermaye şirketlerine nazaran daha hızlıdır. Bir şahıs şirketinin kurulumu maksimum iki gün sürer. Gerekli olan evraklar ise aşağıda verildiği gibidir:

Mali müşavir vekaleti

Bir tapu fotokopisi veya kira kontratı

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vesikalık fotoğraf

İmza beyanı

İkâmetgah

Varsa araç alış senedi ile ruhsat

Şahıs şirketi açarken gösterilecek iş yeri adresinin belirlenmiş olması gerekir. Bu adres; ofis, dükkan, ev ofisi ya da sanl ofis adresi olabilir. İş yeri adresini gösteren kira sözleşmesinin ya da tapusunun fotokopisiyle beraber mali müşavir danışmanlığı almak gerekir. Mali müşavirle şahıs şirketini kuran kişi arasında bir sözleşme düzenlenir ve evraklar hazırlanır.

2021 Yılı Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti Ne Kadardır?

Maliyet bilgileri şahıs şirketi kurmak isteyenler için önemlidir. Bir şahıs firması kurmanın maliyeti düşüktür. Yıllara ve şartlara göre değişiklik gösterebilen şahıs şirketlerinin açma maliyeti 500 TL ile 1000 TL arasında değişebilir. Örnek ödeme tablosu aşağıdaki gibidir:

Şahsın imza beyannamesi (Noter’den): 100 TL

Muhasebeciden vekalet (Noter’den): 148 TL

Şirket kuruluşunun servis bedeli: 250 TL

Vergi dairesi sözleşmesi ve damga vergileri: 50 TL

Toplamda şahıs firması kurma maliyeti: 550 TL

Şahıs Firması Sahibi Kira Stopajı Öder mi?

Ticari alanlar için ödenen vergi türüne kira stopajı denir. Kira stopajı, brüt kira bedelleri üstünden ödenir. Kira stopajını kiracılar öder. Örneğin; ofis, dükkan veya evden ofisin kira tutarının dörtte biri ödenecek olan stopajın tutarıdır. 1000 TL’lik kira bedelinin 250 TL’si kira stopajı bedelidir. 3 ayda bir toplu olarak ödenir. İş yeri adresinin kiracısı değil de tapulu sahibi ise kira stopajı ödenmez. Sanal ofislerde olduğu gibi adresi bir şirketten kiralama durumu varsa kira stopajı yine ödenmez.

Şahıs Şirketinin Giderleri Nelerdir?

Şahıs Şirketinin Giderleri Nelerdir?

Bir şahıs şirketi kuran gerçek kişilerin adına vergi beyannamesi tesis edilir. Aşağıda vergi mükelleflerinin yıllık gelir kalemleri sıralanmıştır:

Her ayın KDV beyannamesi: 58,80 TL damga vergisi

Üç ayda bir defa ödenen muhtasar beyannamesi: 58,80 TL damga vergisi

Üç ayda bir kez ödenen gelir geçici beyannamesi: 91,70 TL damga vergisi

Yıllık gelir vergisinin beyannamesi: 122 TL damga vergisi

Bir Şahıs Şirketi Açmanın Avantajları Nelerdir?

  • Mali müşavir ya da muhasebecinin ücreti düşüktür.
  • Defter tasdiki ücretleri düşüktür.
  • Bütün yetki ve sorumluluklar tek kişidedir.
  • Faaliyete geçmesi en fazla iki gün sürer. 
  • Kurulumu kadar kapatılması da kolaydır.
  • Gelir oranına göre kademeli halde vergilendirme yapılır.

Dezavantajları arasında ise gelir oranının yükselmesiyle kademeli vergi oranının da yükselecek olması sayılır. Bu kademeli vergi oranı gelir oranına göre %20 ve %40 oranında değişir.

Şahıs Şirketi Sahipleri de E-Ticaret Yapabilirler mi?

Şahıs firmaları borsa ile bankacılık alanları dışında bütün sektörlerde faaliyet gösterebilirler. E-ticaret yapmak için şirket kurulmak isteniyorsa tercih şahıs firması açmaktan yana kullanılabilir. Şahıs şirketi aracılığıyla bankalara başvuru yapılarak sanal pos alınabilir ve kredi kartı ile satış yapılabilir.