Blog

Sektör Analizi Neden Önemlidir ve Nasıl Yapılır?

Pazarı tanıyabilmek, daha etkili stratejiler geliştirebilmek ve rakiplerin önüne geçebilmek adına sektör analizinin yapılması gerekir. Özellikle satış ve pazarlamaya yeni başlayan girişimciler için bir işe girişmeden önce o sektöre dair detaylı şekilde bilgi sahibi olmaları ve fikir edinmeleri çok önemlidir. Aksi hâlde yapacakları yatırımlar iyi sonuç vermeyebilir veya rekabet ortamından sıyrılamayacakları için kâr etmek yerine zarar etmeye ve sonunda da şirketi kapatmak zorunda kalırlar. Bu sebeple de sektör analizine önem vermek gerekir.

Sektör Analizi Neden Önemlidir?

Öncelikle sektör analizi, şirketlere sektör ve pazar ile ilgili pek çok veri verdiğinden dolayı çok önemlidir. Bu veriler aracılığı ile şirketlerin büyümesi adına gerekli olan stratejiler oluşturulur, şirket adına gerekli olan yatırımlar belirlenir. İş planı hazırlanırken de bu veriler oldukça işe yarar.

Eğer pivot etme planı varsa da sektör analizini yapmak gerekir. Yani bir ürünün gamı değiştirilecekse, hedef kitle yeniden belirlenecekse, iş planında değişikliğe gidilecekse bu değişikliklere geçiş yapmadan önce sektörün analizi yapılmalıdır. Farklı ürün grubu veya iş modeli ile devam edileceğinde bu iş modelinin gereksinimleri de araştırılmalı ve pazarın halihazırdaki durumu hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Sektöre dair analiz yapıldığında aynı zamanda zamanın trendlerini, tüketicilerin alışkanlıklarını ve de pazarın ne yöne doğru geliştiğini öğrenmek mümkün olur. Reklam ve pazarlama stratejilerine şekil verebilmek açısından bu gelişmeler firmalara büyük oranda yardımcı olacaktır.

Bütün bunlara ilave olarak sektörün analizi yapıldığında pazardaki rekabeti yakından görmek de mümkün hâle gelir. Rakip firmaları tanımak, rakip firmaların pazar paylarına dair bilgi sahibi olmak ve işin hangi alanlarına yatırım yapılacağına karar vermek konusunda firmalara birtakım fikirler verir.

Sektör Analizi Nasıl Yapılır?

Sektör Analizi Nasıl Yapılır?

Rakip Analizi:
Rakip analizi ile sektör analizine başlanabilir. Öncelikle pazardaki rekabeti ölçmek, firmaları büyük ve küçük olarak belirlemek, analizi yapacak firmanın da bu rekabet ortamında nasıl konum sahibi olacağını araştırmaları gerekir. Ellerindeki sermaye ile rekabette ne kadar mücadele edebileceklerini belirlemeleri gerekir. Çünkü rekabet ortamında öne çıkabilmeleri için marka bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, tüketicilerin ürünlere talep göstermelerini sağlamak gerekecektir. Bu sebeple de sektördeki rekabeti ölçümlemek işe başlarken çok önemlidir.

Tüketici Eğilimleri ile Alışkanlıkları: Sektör analizi yapılırken müşterilerin bu sektör dahilindeki ürünlere ve hizmetlere dair nasıl bir eğilim göstermekte olduklarını araştırmak çok önemlidir. Bu müşteri ilişkilerinde kullanılacak kurumsal dilin de gelişmesini sağlar. Ürünlere dair nasıl talepler olduğu, tüketici kitlesinin ürünleri satın almaya dair alışkanlıklarının nasıl olduğu, internet üzerinden yapılan alışverişlerde ürünlere talep olup olmadığı gibi noktaların araştırılması gerekir. Müşterilerin beklentilerini ve alışkanlıklarını anlamadan sektörde faaliyet göstermek zor olacaktır. Bu hamleler yapılmadığında izlenecek stratejiler oluşturulmaz. Reklam ve pazarlama çalışmaları da istenen sonuçları vermez.

Ürünlere İlgi: Müşterilerin satışı yapılan ürünlere ne derece ilgi gösterdiklerini ölçümlemek gerekir. Ürünlere dair talepler pazarın mevcut durumu ve gelecekteki hâlini görmeye yardımcı olur. Belirli ürünlere mevcut bir talep varsa, bu ürünlerin bilinirliğini artırma çalışmaları yapmak yerine markayı tanıtmaya ve ürünün satışını artırmaya yönelik çalışma yapmak gerekir. Böylece reklam ve pazarlama çalışmaları bunlara odaklanabilir. 

Tüketicilere Ulaşılacak Kanallar: Sektör analizi yapıldığında araştırılması gereken noktalardan birisi de tüketicilere hangi kanallardan ulaşılacağının belirlenmesidir. Eğer yanlış mecralarda reklam kampanyaları yapılırsa hem para hem de zaman kaybı olacaktır. Bunun sonucunda marka değeri artmak yerine azalır.

Tüketiciye Ulaşacak Kanalllar Nelerdir

Tüketici alışkanlıkları araştırılırken tüketicilere nasıl ulaşılacağı bu sebeple araştırılmalıdır. Google ADS çalışmaları, sosyal mecra reklamları, influencer pazarlama, e-posta çalışmaları, içerik pazarlama gibi farklı farklı kanallardan yararlanılabilir. 

Pazarın Geleceği: Analizler yapılırken pazarın gelecekte olacağı durum hakkında da araştırma yapılmalıdır. Pazarın mevcut durumu iyi olsa bile gelecekte söz konusu trend devam etmeyebilir. Yapılan yatırımlar da boşa gidebilir. Bu sebeple de sektör analizi esnasında tüketici trendleri, ürünün yaşam eğrisi iyice araştırılmalıdır. Yatırımlar da bu değerlere göre yapılarak marka isminin kalıcılığı sağlanmalıdır.

Finansal Öngörüler: Sektör analizinde finansal öngörüleri araştırmak da çok önemlidir. Pazarda ne kadar bir paya sahip olunabileceği, ortalama olarak bir ayda kaç ürün satılabileceği, reklam ve pazarlama bütçesi için ne kadar paya sahip olunduğu, tüm çalışmalar sonucunda ortalama olarak elde edilecek kâr oranına dair araştırma ve analiz yapmak önemlidir. Tüm bunların dışında karşılaşılabilecek ek masrafları da hesaba katmak gerekir. Eldeki sermayeyi en iyi şekilde yönetebilmek için bahsettiğimiz bu çalışmalara önem verilmesi gerekir.