Blog

E-ticaret dünyasında etkili şekilde bir tedarik zinciri yönetmek için uzun vade içinde sektörde başarılı olmak için önemli bir konudur. Ürün tedariğinin etkili şekilde yapılması, bu ürünlerin tüketicilere hızlı ve sorunsuz şekilde teslim edilmesi, markaya duyulan güveni artırır ve sadık müşteri kitlesini elde etmeye de yardımcı olur. Bu süreç içinde özellikle de dikkat edilmesi gereken konular vardır. Onları da bu içeriğimizde sizler ile paylaşmış olacağız.

Doğru Tedarikçiler ile Çalışılmalıdır

Tedarik zincirinin yönetimi esnasında en önemli olan konulardan birisi de doğru tedarikçiler ile çalışmaktır. İşin sürekliliğini sağlayabilecek, düzenli şekilde stok yenilemesini yapabilecek, güvenilebilecek, ödeme süreçlerini iyi şekilde yönetebilecek tedarikçiler ile anlaşmak oldukça önemli olan maddelerden birisidir. Tedarikçi firma ile sorun yaşanması durumunda e-ticaret sitesinde stok tutmak zorlaşır ve bu da haliyle satış yapmayı zor bir hâle sokar. Bu sebeple de firma için en doğru firmaları bulup onlar ile çalışmaya özen gösterilmelidir.

Her Ürün Grubu Adına Birden Fazla Tedarikçi Olmalıdır

İlk maddede de bahsedildiği gibi işin sürekliliğini sağlayabilmek adına stokları düzenli olarak yenileyebilir olmak gerekir. Bunun için de tedarikçilerin güvenilir olması ile birlikte firmanın da olası sorumsuzluklar karşısında hazırlıklı olması gerekir.

Örnek vermek gerekirse; pandemi süreci içinde nakliye ile kargo firmalarının yoğunluğundaki artış, pek çok farklı sektörde de üretimin yavaşlaması gibi durumları doğurduğundan pek çok ürünün stoğunun yenilenmesinde sorunlar yaşandı. Bu gibi durumlara karşı hazır olmak, tedarikçilere gelen ek talepler sebebi ile oluşan yoğunluğa karşı işin garantiye alınabilmesi için her bir ürün grubu adına birden çok tedarikçi ile anlaşmak çok önemlidir. Böylece bir firma ile sorun yaşandığında ürünleri başka bir firmadan temin etmek mümkün olur.

Düzenli Şekilde İletişim Kurulmalıdır

 Tedarik zinciri yönetimi esnasında çalışılan firmalar ile de düzenli şekilde iletişim hâlinde kalmak önemlidir. İş anlamında, onların yoğunluğunu ve sistemlerini takip edebilmek adına iletişim kurulabileceği gibi firmanın kendi siparişlerinin yönetimi esnasında da etkili bir iletişim kurmak gerekir.

Aradaki iletişimi geliştirmek ve karşılıklı olarak güven yaratmak, uzun vadeli şekilde çalışmak adına firmaya kapıları aralayacaktır. Stok devir hızının da belirlenmesi ile tedarikçilerle ne sıklıkta iletişim kurulması gerektiği ve stokların güncellenmesi gerektiği netleştirilmelidir. Daha sistematik ve planlı şekilde yönetim yapılabilir.

Personel İyi Eğitilmelidir

Tedarik zincirinin yönetimindeki süreçte personeller de etkili bir şekilde eğitilmelidir. İyi bir şekilde eğitilmeleri, onlara gerekli bilgilerin verilmesi ve gereken araçların sunulması gerekmektedir. Deponun yönetimi, stokların kontrolü, sipariş takibi, sipariş hazırlanması ile kargoya verilişi gibi konularda personelin hangi prosedürlere uyması gerektiğini belirlemek ve söz konusu koşulları net bir şekilde açıklamak önemlidir.

Ürün tedariği aşamasında son kullanıcının kapısına dek devam eden bir süreci kapsadığından dolayı personele düzenli bir sistem sunmak önemli ve gereklidir. Belirli prosedürler ile kuralları oluşturup bütün çalışanların aynı sistem içinde çalışması sağlanabilir ve ilerleyen zamanlarda personel değişimi olsa bile bu belirlenmiş prosedürler ile yeni çalışanlar daha hızlı ve kolay şekilde eğitilmiş olur.

Depo Yönetimine Önem Verilmelidir

Etkili bir tedarik zinciri yönetimi için deponun yönetiminin de kusursuz olması gerekmektedir. Yeni ve eski stokların kontrolleri, yeni gelmiş ürünlerin depoya girişi, bunların sayımı ve sitedeki stok bilgilerinin güncel olması, raf düzeni, personellerin depoyu kullanma şekilleri gibi pek çok konu üzerinde durmak gerekir.

Depoya giren stokların yanında depodan çıkan ve siparişi hazırlanmakta olan ürünlerin de takibi yapılmalıdır. Bu, doğru ürünlerin doğru müşteriye gönderilmesi açısından önemlidir. Ek olarak depoda kalan ve eritilmesi gerekmiş stokların da takibinin yapılması gerekir.