Blog

Ürünlerin faydaları ve özellikleri, bir ürüne talep yaratma ve kullanıcıların ilgisini çekme noktasındaki en önemli kriterler arasında yer alır. Bir ürünün faydaları ve özellikleri birbirinden farklı konular olsa bile pazarlama çalışmaları içinde bütün olarak ele alınırlar ve birbirilerini destekleyecek biçimde kullanılırlar. Bu süreç içinde bu iki konunun da ayrımını yapabilmek ve pazarlamada bunların nasıl kullanılabileceğini bilmek gerekir.

Ürün Özellikleri Ne Demektir, Ne Anlama Gelir?

Ürün özellikleri, adından anlaşılacağı üzere bir ürünün teknik açıdan sahip olduğu özellikleri kapsar. Üretimdeki materyal, boyut, renk vb. karakteristik özelliklerin belirlendiği; donanımsal ya da duruma göre yazılımsal olan teknik özelliklerden oluşmaktadır.

Farklı özellikleri olan ürünler, farklı işlevlere sahip oldukları gibi teknik özellik bir ürünün fiyatına da etki eder. Kullanılan malzeme veya ürünün karmaşık oluşu, el yapımı, üretiminde geçen süreç gibi tüm detaylar ürün özellikleri arasında yer alır.

Kullanıcılar, ürün araştırması yaparken öncelikle ürünün teknik özelliklerini incelerler. Bu özellikler; ürünün neyi yapıp neyi yapamayacağını ortaya koyar. Bu sebeple de e-ticaret siteleri içinde ürün sayfasında teknik özellikler önemlidir.

Ürün Faydaları Ne Demektir, Ne Anlama Gelir?

Ürün faydaları da bir ürünün sahip olduğu özelliklerin hangi problemleri çözebileceğini ve kullanıcılara ne yönde katkı sağlayabileceğini gösterir. Yani kullanıcı, bu ürünü alıp kullandığında kazancı ne olacaksa o belirtilir.

Tüketicilerin bir ürüne talep göstermelerini sağlayan kriterler genel itibariyle ürünün sunmuş olduğu faydalardan oluşur. Bir ürüne talep yaratabilmek için teknik özelliklerden ziyade ürünün faydaları ön plana alınmalıdır.

Yeni girişimlere bakıldığında yatırımcıların, bir ürünün tüketicideki hangi sorunu çözdüğüne odaklandıkları görülür. Bunun nedeni de fayda sağlayan ürünlerin başarılı olmasıdır.

Ürünlerin sağladıkları faydalar dikkat çektiğinde teknik özellikler çoğu zaman göz ardı edilebilir. Bu sebeple de ürünlerin faydaları pazarlama çalışmalarında kullanılmalıdır. Bu her ürün grubunda geçerli olmayabilir. Bazen ürünlerin teknik özeliklerinin ön plana alınması da gerekebilir.

Ürünlerin Özellikleri ve Faydaları Pazarlamada Neden Önemlidir?

Bir ürünün özellikleri ile faydaları pazarlama çalışmasında birlikte kullanılmalıdır. Ürünlerin teknik özellikleri birtakım faydaları beraberinde getirir. Söz konusu ürüne bir talep yaratma olduğunda bir ürünün teknik özelliklerinin sunmakta olduğu faydalar tüketiciye sunulmalıdır.

Pazarlama çalışmaları içinde ürünlerin özellikleri, ürüne farklılık katmak için bir değer taşırken; ürün faydaları da talep oluşturma noktasında önem arz eder. Dijital pazarlama çalışmaları içinde iki unsur da birlikte kullanılmalıdır. Böylece tüketicilerin söz konusu ürünü neden almaları gerektiği de onlara sunulmuş olur.

Bu sebeplerden dolayı pazarlama çalışmalarında ürünlerin özellikleri ve ürünlerin faydaları birlikte kullanılmalıdır. Böylece tüketicilerin satın alma kararları olumlu yönde etkilenir. 

Ürünlerin Özellikleri ile Faydaları Pazarlamada Nasıl Kullanılabilir?

Tüketicinin Kazancı Gösterilmelidir

Dijital pazarlama çalışmalarında ürünlerin özellikleri ile faydaları üzerinde durulurken tüketicinin de bu ürünü kullanırken nasıl kazançları olacağı noktasına dikkat çekilmelidir. Bu noktada hem ürünün teknik özellikleri hem de faydalarını anlatan kaliteli içerik paylaşımları ile ivme kazanılır.

Ürünün kullanım alanları ve hangi sorunlara çözüm sunduğunu veya tüketicilerin hayatlarını ne yönde güzelleştirip kolaylaştırdığını gözler önüne seren video ve görsel odaklı içeriklere odaklanılabilir. Bu sayede ürünlerin kullanım alanları gösterilirken ürünlerin kalitesi de kullanıcılara sunulmuş olur. Böylece farklı içerikler ile farklı kitlelere ulaşılabilir ve onların ürüne dair bakış açıları değiştirilebilir.

Ürün Fotoğraflarına ve Videolarına Yönelinmelidir

Günümüzde fotoğraf ile video çekimleri fazlasıyla kolay bir şekilde halledilebildiği için dijital pazarlama çalışmalarında görsel unsurların kullanılma şansı da oldukça fazladır. Söz konusu bir ürünün kullanım alanlarını göstererek belli bir konsept içinde ürünü tanıtan video içerikleri oluşturulabilir. Videoların yanında yine ürünün kullanışlığını ön plana çıkaran fotoğraflar ile de hem e-ticaret sitesinde hem de sosyal platformlar üzerinde ürün tanıtımı yapılabilir.

Duygusal Pazarlamayla Tüketicilerin Hislerine Hitap Edilmelidir

Anlık alışveriş kararları genel itibariyle duygusal bir ruh hâlinde yapılır. Bu noktada duygusal pazarlama, kullanıcıların satın alma kararlarını etkileyebilen önemli araçlardan birisidir. Ürünlerin özellikleri ve faydaları bir araya getirilerek tüketicinin günlük hayatında yaşadığı sorunları nasıl çözeceğine dair pazarlama içerikleri oluşturmak geri dönüşümleri artırmada bir hayli önemli olacaktır.