Blog

Z Kuşağı Kendi İşinin Patronu Olmak İstiyor

Dünya dinamikleri, globalleşme ve son olarak yaşanan pandemi dönemi bireysel girişim hareketlerini arttırdı. Özellikle Z Kuşağı temsilcileri, birinin ya da bir şirketin çalışanı olmaktansa kendi işinin patronu olmayı yeğliyor. E-ticaret kanalları sayesinde sermayesiz ya da az sermayeyle girişim yapılabilmesi de Z Kuşağını kendi işinin patronu olmaya yöneltiyor. Peki, araştırmalar ne diyor? İşte Z Kuşağı ve hayatımıza kattığı yeni dinamikler!

Teknoloji ve internet, iş yapma biçimlerini kökünden etkilemeye devam ediyor. Bugün hemen hemen herkes esnek koşullarda, iş ve özel yaşam dengesinin korunduğu, proje bazlı çalışma yaşamını tercih ediyor. Öte yandan şirketler de bu yeni yapılanmaya destek oluyor. Özellikle uzaktan çalışma biçimleri oldukça fazla rağbet görüyor. Ancak bunlar Z Kuşağı için yeterli koşullar değil. Gözünü internet teknolojilerine açan Z Kuşağı bu teknolojileri hem çok iyi kullanabiliyor hem de fırsata çevirebiliyor. Bu da onları kendi işinin patronu olmaları yönünde teşvik ediyor. Her ne kadar bu bakış açısı pandemi ile beraber artmış olsa da pandemi öncesinden yükselen bir eğilim olduğunu gösteren raporlar da mevcut. Örneğin, Küresel Girişimcilik Monitörü’nün (GEM) 2016-17 raporuna göre Türkiye’deki katılımcıların yüzde 81’i girişimciliği iyi bir kariyer seçimi olarak görüyor. Güncel Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) verilerine bakıldığında ise, öğrenciler ve gençler kendi işinin patronu olmak için oldukça cesur ve kararlı davranıyor. Ipsos Araştırma Şirketi’nin verileri de gençlerin yüzde 60’ının gelecekte kendi işini kurmak istediğine işaret ediyor.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir: Z Kuşağı ve E-Ticaret

Z Kuşağı Daha Eğitimli

Z kuşağını diğer kuşaklardan ayıran özellikler denildiğinde, bunların başında dijital teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde dünyaya gelmiş olmaları var. İş gücü bakımından kendilerinden önceki kuşaklara göre çok daha eğitimliler ve kendi kararlarını kendileri verme bakımından da daha baskınlar. Ipsos verileri de bu kuşağın girişimci yönünün ağır bastığını ortaya koyuyor. Gençlerin yüzde 60’ı kendi işlerini kurmak isterken yalnızca yüzde 36’sı uluslararası bir şirkette çalışmayı düşünüyor. 

Z Kuşağı İçin Aile Önemli

Z Kuşağının en çok önem verdiği konuların başında yüzde 17 ile eğitim geliyor. Bunu işsizlik, kadına şiddet, kadın erkek eşitliği gibi konular izliyor. Pandeminin etkisiyle bazı değer kavramları da Z Kuşağı için daha fazla öne çıkıyor. Pandemi denildiğinde akla ilk olarak sağlık geldiğine göre Z Kuşağı için de sağlık her şeyin başında gelirken bunu aile kavramı takip ediyor. Üçüncü değer ise “adalet” olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle çalışma yaşamında hak ve adalet konuları Z Kuşağı için oldukça önemli! 

Üçüncü değer ise “adalet” olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle çalışma yaşamında hak ve adalet konuları Z Kuşağı için oldukça önemli!

Z Kuşağı Dinamikleri 

Yapılan araştırmalardan elde edilen diğer veriler şunlar:

  • Gençlerin yüzde 48’i aileleri ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirtiyor. 
  • Her 10 gençten yalnızca 4’ü pandeminin aile ilişkilerini olumsuz etkilediğini söylüyor.
  • Gençlerin yüzde 70’i ailelerinin yanında güvende hissediyor. 
  • Gençlerin yüzde 61’i gelecekleri konusunda endişeli. 
  • Sadece yüzde 5’i sosyal medyada vakit geçirmiyor. Sosyal medyada vakit geçirenlerse bu platformlarda günde 3 saatten fazla zaman geçiriyor. 
  • Gençlerin yüzde 90’I WhatsApp ve Instagram kullanıyor. Bu iki uygulamadan sonra en çok kullanılan platform ise yaklaşık yüzde 85’lik bir oranla YouTube.