Blog

Z Kuşağı ve E-Ticaret

Dünyanın kendisinin ve içindeki uygarlıkların olgunlaşıp yükselmelerini sağlayan en önemli faktör değişimdir. Aralıkları arasında çok da fazla zaman olmayan değişmekte olan sosyal yaşam olgusu, bireyleri ve bu doğrultuda toplumu belirli gruplara ayırmıştır. Sade vatandaşın ve uzmanların sosyal söylemleri ve bilimsel araştırmaları doğrultusunda belirlemiş oldukları bu gruplar, jenerasyon ya da kuşak terimleri ile tanımlanırlar.

Günümüzde “ergen, çocuk, genç” şeklinde ifade edilen bu grubu Z kuşağı oluşturmaktadır. Y kuşağından sonra gelen Z kuşağı, X jenerasyonu ile Y jenerasyonunun çocuklarıdır. Teknolojinin her geçen gün daha fazla geliştiği bu zamana denk gelmeleri sebebi ile diğer jenerasyonlara göre benzersiz bir jenerasyona dönüşmüşlerdir.

Z kuşağının kendisinden önceki Y kuşağıyla ortak özelliklerinin fazla olması ve kendisinden sonraki kuşak ile de ortaklık içerecek olması ihtimali ile Z kuşağının başlangıcıyla bitişi hakkında fikir uyumsuzlukları vardır. Genel itibariyle kaynaklar değerlendirildiğinde Z kuşağı başlangıcının 1996 -2000, bitişinin ise 2016 – 2020 zaman aralıkları arasında değişkenlik gösterdiği görülür.

Z Kuşağı Hangi Özellikleri Taşır?

 1. Her şeyin dijitalleştiği bu döneme denek geldiklerinden dolayı yaşam tarzları teknoloji temellidir.
 2. Kendisinden önceki kuşağın otoriteye yönelik saldırgan tutumunun bu kuşakta da yansımaları görülür. Otoriteye karşı umursamazlık üst düzeydedir.
 3. Geleneğe bağlılık Z kuşağında en az seviyeye inmiştir. Daha fazla yaratıcı olan bir profile sahip oldukları görülmüştür.
 4. Sosyal ilişkilerin ve iletişimin çoğunlukla sanal ortamda yürütülmesinden kaynaklı olarak önceki kuşaklara nazaran en bireysel ve en yalnız yaşam tarzını benimseyerek yaşayacakları düşünülür.
 5. Doğrudan dijital çağda doğmalarından kaynaklı dijital okuryazarlık noktasında problemleri bulunmamaktadır.
 6. Birçok işin teknolojik aletlerle yapılmasından dolayı insani yetenek olan dikkat süresinde azalma görülür.
 7. Girişimcilik konusunda öne çıktıklarından dolayı önceki kuşaklara göre toplum içerisinde daha cesur hareketler sergilerler.
 8. Bilgi ve internet çağının getirileri sayesinde kültürleri gelişir. Bundan dolayı insanları ırk, dini inanç, cinsel yönelim ve ideolojik tercih gibi konularda ayrım yapmadan değerlendirirler.

Z Kuşağının E-Ticaret’e Yatkınlık Oranı Nedir?

E-ticaret sektörünün müşteri kitlesinde yoğun şekilde Y ve Z kuşakları bulunmaktadır. Dijital dönüşümün her zamankinden daha fazla olduğu son zamanlarda X kuşağı, e-ticaret dünyasının müşteri kitlesi içerisine dahil olmuştur.

Z kuşağı, e-ticaret konusunda diğer kuşaklardan keskin olarak ayrılır. Çünkü bu kuşak, e-ticaret dünyasında sadece alıcı değil bununla birlikte satıcı, geliştirici, üretici ve benzeri birçok rolde görev alıyor. Girişimcilikte önceki kuşaklardan oldukça ileride olan Z kuşağının meslek seçimindeki hedef gruplarının bir kısmını e-ticaret ve e-ticaret benzeri dijital sektörler oluşturuyor. Z kuşağı, hem duygusal hem de maddesel olan ihtiyaçlarını teknoloji üstünden karşılamaya alışmıştır.

Z Kuşağı E-Ticaret Sitelerinden Neler Bekliyor?

Z kuşağı, e-ticaretle iyi ilişkiler geliştirmiş olan bir kuşaktır. Hatta önümüzdeki ortalama beş yılın en güçlü ve dinamik müşteri kitlesinin Z kuşağı olacağı düşünülmektedir. E-ticaretin sunmuş olduğu imkânlar Z kuşağına cazip gelmekte. Ancak bu kuşağın e-ticaretten ne beklediklerine dair doğru cevapları bulmak önemlidir. Tahmin edilmesi zor olmayan bu cevaplar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Yenilik
 • Hız
 • Verimlilik
 • Çeşitlilik
 • Özgürlük
 • Popülarite

Bu beklentiler aslında Z kuşağının hayatın her alanında aradıkları beklentilerdir. Teknoloji ile birlikte büyüyen bu jenerasyon sabırsız bir insan profiline sahip olan bireylerdir. Bununla beraber sürekli olarak yeniliklere şahit olduklarından dolayı aynı hizmet ya da aynı ürün ile Z kuşağının gönlünü çalmak mümkün değildir.

Z kuşağı, internetin sonsuz dünyasında aradığı her şeyin alternatifini bulabilir ve bu çeşitliliği e-ticaret içinde de görmek ister. Bununla beraber seçim özgürlüğünü daima ellerinde tutmak isterler. Tekelci anlayıştan hoşlanmazlar.

Z Kuşağı İçin Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

E-ticaret dünyasında pazarlama stratejilerinin bir sınırı yoktur. Her koşula ve her duruma göre uyum gösterecek bir strateji hep vardır. Z kuşağı için de geniş imkânlar sunan pazarlama stratejileri mevcuttur.

Z kuşağına hitap edecek bir e-ticaret pazarlama stratejisi oluştururken reklam ögelerini fazla ön planda tutmamakta fazlası ile yarar vardır. Direkt olarak reklam ile pazarlama dili kullanmanın yerine bu kuşağın anlayışına uygun olan çağa uygun bir dil geliştirmek verimli olur.