E-Ticaret Entegrasyonları

E-ticarette entegrasyon işlemi, satıcıların işlerini kolaylaştıran tüm işlemlerin tek bir ekran üzerinden yönetimini sağlayan yazılımlar şeklinde karşımıza çıkar.

E-Ticaret Entegrasyonları

E-ticaret entegrasyonu nedir?” sorusunu cevaplamadan önce e-ticaret kavramının ne olduğundan bahsetmek gerekir. E-ticaret yani elektronik ticaret, internet kullanımının hayatımıza girip hızlı bir şekilde artış göstermesiyle ortaya çıkan ve ticaretin elektronik ortam üzerinden yapılması işinin karşılığıdır. Satışa konu olan mal ya da hizmetlerin; pazarlama, tanıtım, lojistik, ödeme ve satış gibi faaliyetlerinin internet üzerinden yapılmasıyla başlayıp günümüzde en büyük sektörler içinde yer alan bir sektör olarak yerini almıştır.

E-ticaret dünyasında önemli olan konulardan birisi de entegrasyondur. İnternet, her çeşit entegrasyonun yapılması adına türlü alt yapı imkânlarını sunmakta. Böylece e-ticaret siteleri de iş süreçlerini entegre edip iş gücü verimliliklerini artırabilmektelerdir. E-ticaret entegrasyonu ihtiyacı gün geçtikçe çeşitlenip artmaktadır. Bundan dolayı da birtakım çözümler bulunur. Bunlar içerisinde tedarikçi entegrasyonu, özel entegrasyon çözümleri, kargo entegrasyonu, muhasebe entegrasyonu ve pazaryeri entegrasyonu yer alan birtakım çözümlerdir.

Farklı yazılımların bir araya gelip birbirleri ile uyumlu ve otomatik şekilde çalışmalarını ifade eden entegrasyon işleminin genel adına e-ticaret entegrasyonu denir. E-ticarette entegrasyon işlemi, satıcıların işlerini kolaylaştıran tüm işlemlerin tek bir ekran üzerinden yönetimini sağlayan yazılımlar şeklinde karşımıza çıkar.

Pazaryeri Entegrasyonu ve E-Ticaret Entegrasyonu ile Satıcılar Birçok İşlemi Tek Bir Ekrandan Yönetirler

  • Ürün yükleme
  • Ürün güncelleme
  • Ürün listeleme
  • Sipariş takibi
  • Fatura ve kargo etiketi hazırlama
  • Müşteri mesajlarının yönetilmesi
  • Stok takibi
  • Analiz ve raporlama